Do you want to view this website in your own language?
Sluiten

Organisatie innovatie Tridon

Tridon (Tridon) ontwikkelt, produceert en distribueert technische producten voor de internationale markt en wordt geconfronteerd met razendsnelle technologische ontwikkelingen in de klantsectoren en andere technologische ontwikkelingen zoals 3D printen. Om mee te kunnen in deze ontwikkelingen heeft Tridon aangegeven dat zij haar organisatie toekomstbestendig wil maken door een cultuur te willen neerzetten waarbinnen innovatie verweven zit in het DNA van de organisatie.

Tridon ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Inventarisatie strategisch niveau (eerste fase)

In deze eerste inventarisatiefase zijn we uitvoerig ingegaan op de wensen en behoeften van Tridon door te beginnen met het onderzoeken wat de organisatie nodig heeft op het gebied van innovatie vermogen. Wat verwacht de markt van Tridon en wat moet Tridon van zijn medewerkers verwachten. Samen met de directie hebben we een verdieping gemaakt in de markt waarin Tridon zich bevindt en de innovatieve vaardigheden die de organisatie behoeft. Van daaruit hebben we een analyse gemaakt van de huidige situatie in de organisatie op het gebied van innovatief denken en werken om van daaruit strategische doelen te kunnen bepalen ter verbetering. We hebben dat aan de hand van gesprekken met directie en medewerkers gedaan.

 

Advisering tactisch niveau (tweede fase)

In deze tweede fase zijn we verder gaan bouwen op de bevindingen uit de eerste fase waarbij we zijn gaan onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken van de huidige situatie van de organisatie naar de gewenste situatie. We hebben samen met de directie een plan opgesteld waarmee we de medewerkers en organisatie naar het gewenste niveau willen tillen. Hierbij hebben we rekening gehouden met het internationale karakter van Tridon en de bijbehorende cultuurverschillen. We hebben ons daarbij gefocust op het vergroten van het innovatief vermogen op directieniveau, groepsniveau en individueel niveau. Op basis daarvan hebben we een ontwikkelingsplan opgesteld.

 

Implementatie operationeel niveau (derde fase)

In de derde implementatie fase zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelingsplan voor de individuele medewerkers en de organisatie. We hebben met alle medewerkers meerdere individuele gesprekken gevoerd waarbij we gebruik hebben gemaakt van individuele testen voor alle medewerkers (CliftonStrengths en Big Five). Hiermee hebben we de medewerker inzicht gegeven in hun eigen innovatieve vermogen en hoe deze aan te spreken in het belang van Tridon. In dit traject hebben we de individuele medewerkers getraind en begeleid. Verder hebben we op groepsniveau sessies gedaan en medewerkers getraind in het innovatief samenwerken.

Choose your language