Do you want to view this website in your own language?
Sluiten

Organisatie innovatie MPC Industries

Innovatie is een van onze UNITEs kernwaarden bij MPC. Om ons te helpen innovatie binnen ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen helpt het SSN ons samen met een subsidie vanuit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Gedurende dit traject werken wij aan het verbeteren van de structuur van onze innovatie werkzaamheden. Hiermee werken wij aan ons doel om voor u als klant in de komende jaren nog meer innovatieve oplossingen te bieden. 

MPC ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

MPC Industries B.V. (hierna: MPC) ontwikkelt, produceert en distribueert klemmen voor allerlei mogelijke toepassingen. Het assortiment bestaat onder meer uit wormschroefklemmen, superklemmen, leidingklemmen en accuklemmen. Naast de standaard producten, ontwikkelt en produceert MPC ook klantspecifieke maatwerkproducten. MPC is actief in verschillende markten, variërend van onder meer duurzame energie tot bijvoorbeeld mobiliteit en transport.
 
Concrete trends en ontwikkelingen die MPC op de onderneming ziet afkomen, zijn:

  • Razendsnelle technologische ontwikkelingen in de klantsectoren, die telkens nieuwe eisen stellen aan de producten van MPC. Neem ter illustratie de ontwikkeling van voertuigen die op waterstof rijden. Dit brengt nieuwe – en nog onbekende – eisen mee ten aanzien van (waterstof)tankklemmen, hetgeen MPC noopt tot onderzoek en innovatie.
  • Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld: verschuivingen bij afnemers naar make-to-order, 3D printing, digitalisering en andere trends die de wijze waarop productieketens zijn verweven steeds complexer maakt voor een toeleverancier als MPC. Dit stelt ook vergaande eisen aan de logistieke organisatie van de keten.
  • Telkens meer prijsconcurrentie uit lage lonen landen. Wil MPC concurrerend blijven, dan moet de organisatie de kostprijs van haar producten drukken. MPC weigert echter in te leveren op kwaliteit, hetgeen vraagt om een innovatieve aanpak.
  • Verdergaande personalisering van producten. Hoewel MPC al jaren klantspecifieke producten ontwikkelt en produceert, wordt de vraag hiernaar telkens groter. Ook worden de eisen die aan deze producten gesteld worden steeds meer divers, zwaarder en vragen zij een hoger innovatieniveau.

Het mag duidelijk zijn: om deze trends bij te kunnen blijven en haar positie in de markt te kunnen behouden, is de organisatie afhankelijk van continue innovatie. Innovatie is daarom een van de belangrijkste speerpunten van de onderneming. Momenteel krijgt innovatie echter niet de prioriteit die het verdient en wanneer er wél innovatieve projecten worden opgepakt, gebeurt dit ad hoc en zonder structuur waardoor zij vaak niet leiden tot het gewenste resultaat of de kosten niet opwegen tegen de baten. Zo kunnen innovatieve projecten in de waan van de dag weer naar de achtergrond verschuiven of hapert de ontwikkeling doordat men niet exact weet hoe het project efficiënt en effectief aangevlogen kan worden. Daarbij vraagt de huidige omgeving per definitie om een multidisciplinaire aanpak. Onderlinge samenwerking, snel beslissingen kunnen nemen en het bij elkaar brengen van de juiste kennis en kunde om samen tot synergie te komen, is noodzakelijk.

Choose your language