Do you want to view this website in your own language?
Sluiten

Tridon en water

Water is van essentieel belang in ons leven. We drinken het, we gebruiken het om gewassen te laten groeien en we wassen onze handen ermee. Water levert ons zelfs stroom door het gebruik van waterturbines. Onze klemmen en pijpkoppelingen worden in verschillende onderdelen van waterinstallaties gebruikt.

Irrigation

Klemmen voor waterturbines

Onze klemmen worden gebruikt in de regelsystemen van waterturbines. Het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen zoals water is een van de oplossingen voor de toekomst waarop we moeten inzetten. In deze installaties zorgen onze accumulatorklemmen voor een veilige en stevige bevestiging van de drukvaten.

bekijk accumulatorklemmen

Klemmen voor waterzuiveringsinstallaties

Onze wormschroefklemmen en onze tank straps worden toegepast in waterzuiveringsinstallaties. Wormschroefklemmen worden gebruikt om slangen te koppelen en te zorgen voor een lekvrije verbinding. Met de tank straps worden de boilers die in zuiveringsinstallaties worden gebruikt op hun plaats gehouden.

bekijk wormschroefklemmen

Klemmen voor irrigatie

In grote delen van de wereld is irrigatie onontbeerlijk in verband met de natuurlijke weersomstandigheden. Tridon-S-klemmen worden gebruikt om slangen op irrigatiespoelen aan te sluiten om te zorgen voor een efficiënte en gedoseerde toevoer van water naar het te irrigeren land. Tridon-klemmen worden ook gebruikt op de roterende waterkanonnen die je vaak op het land ziet in warme, droge gebieden.

bekijk S-klemmen

Klemmen voor waterpompen voor de landbouw

In de landbouwsector wordt veel gebruikgemaakt van waterpompen: voor irrigatie of om vee van drinkwater te voorzien. De door boeren gebruikte pompen zijn voorzien van onze S-klemmen om een betrouwbare en lekdichte koppeling te garanderen. Wil je weten in welke andere landbouwtoepassingen onze klemmen nog meer worden gebruikt?

lees meer

Klemmen voor oppervlaktewatertoepassingen

Voor het transport van oppervlaktewater is specialistische apparatuur nodig om uitval van het netwerk te voorkomen en het risico op vervuiling te beperken. Koppelingen en afdichtingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Onze HD-klemmen worden gebruikt om een veilige en lekdichte koppeling te garanderen.

bekijk HD-klemmen

Klemmen voor rioleringen

Grote rioleerbuizen die rioolwater vanuit afvoersystemen vervoeren naar de waterzuiveringsinstallatie, moeten net zozeer over een lekdichte koppeling beschikken als oppervlaktewaterinstallaties. Lekken in een dergelijk systeem kunnen namelijk schade toebrengen aan het milieu en aan de openbare gezondheid. Onze wormschroefklemmen en S-klemmen bieden die benodigde lekdichte koppeling.

Tridon®-producten

Zoals blijkt uit de verschillende toepassingen die hierboven zijn beschreven, wordt een groot deel van onze Tridon fundamentals gebruikt voor installaties die met water te maken hebben. Bekijk alle producten hieronder en klik voor meer informatie.

Choose your language