Private label

Våra Private Label-tjänster är perfekta för kunder som föredrar att distribuera sitt eget varumärke eller för företag som utför sin egen produktsammansättning och vill visa sitt eget varumärke på produkten. Vi särskiljer hårda och mjuka Private Label-tjänster.

Hård Private Label

En hård Private Label innebär att du visar ditt eget varumärke på produktens förpackning samt på klämmorna. Inga spår av Tridon-märket finns, med undantag för kvaliteten. Det här alternativet är särskilt intressant för till exempel företag som slutför sin egen produktsammanställning med en Tridon-klämma som bär sin egen artikelreferens. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om dina möjligheter.

Kontakta oss

Mjuk Private Label

En mjuk Private Label används ofta de av våra kunder som föredrar att distribuera sitt eget varumärke på förpackningen. Innehållet i förpackningen visar fortfarande den Tridon-märkta produkten. Det här alternativet kombineras ofta med Custom packaging, där du kan bestämma vilken typ av förpackning som produkterna levereras till dig i. Kontakta oss för mer information om möjligheterna.

Kontakta oss

Choose your language