Do you want to view this website in your own language?
Stäng

Quality certifications

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder högsta produkt- och tjänstekvalitet. Transparens, konsekvens, kundnöjdhet, hållbarhet och förbättring är de områden som är centrala för vår verksamhet. Därför arbetar vi enligt normerna i ISO9001 och ISO14001.

ISO9001

För att garantera vår önskade kvalitetsnivå följer vi värdena i den internationellt erkända ISO9001-standarden. I varje del av vår process kommer du att märka av den här nivån på kvalitetsstyrning och se att kundnöjdheten alltid prioriteras. Som Tridon®-kund kan du vara säker på att vi arbetar med hållbar utveckling och möter dina framtida behov och förväntningar. Vi har uppfyllt kraven i denna certifiering sedan 1997.

Visa certifiering

ISO14001

ISO14001

Utöver ISO9001-certifieringen har vi sedan 2015 även certifierats i enlighet med ISO14001-standarden. Vi följer viktiga krav för att skydda vår miljö och för att hantera miljörisker till följd av våra affärsaktiviteter. Kraven för denna certifiering innebär att vi som företag ser kritiskt på effekten av vårt arbete på miljön och hur vi kan bidra till att minska denna påverkan.

Visa certifiering

Choose your language