Do you want to view this website in your own language?
Stäng

Så här står MPC® enade nu när COVID-19 råder

I dessa osäkra tider är det viktigt att göra allt som krävs för att alla ska kunna skydda sig och hålla sig friska.

MPC® är verksamt i flera olika länder, och olika åtgärder har vidtagits i varje land. Vi har sammanställt dessa riktlinjer och regler, och sett till att vi tillhandahåller allt som behövs för att hålla våra medarbetare och partner (kunder och leverantörer) så säkra och friska som möjligt.

 

Hos MPC:

  • Alla våra kundtjänstkontor är verksamma (telefon, e-post och videokonferenser).
  • Distributionscentraler är verksamma enligt statliga riktlinjer och tar hänsyn till socialt avståndstagande och andra riktlinjer och föreskrifter för Corona.
  • Produktionsanläggningar är verksamma enligt statliga riktlinjer och tar hänsyn till socialt avståndstagande och andra riktlinjer och föreskrifter för Corona.

 

MPC® bedriver fullständig verksamhet:

  • Vilka företag som är viktiga definieras olika i olika länder, beroende på karantänsituationen.
  • Delar från MPC® utgör ofta en del av distributionskedjan för viktiga företag.Vi kommer att göra allt vi kan, i enlighet med alla myndigheters riktlinjer, för att se till att allting går så smidigt som möjligt.

Håll dig trygg och frisk!

Choose your language