Do you want to view this website in your own language?
Stäng

TE Connectivity

TE Connectivity är ett teknikföretag som konstruerar och tillverkar anslutnings- och sensorprodukter för tuffa miljöer i olika branscher, t.ex. energisektorn. MPC® och TE Connectivity inledde ett samarbete år 2009.

TE Connectivity-klämman används som en fixeringsklämma som jordar kraftiga underjordiska elkablar. När två kablar kopplas ihop måste de jordas. För att få en garanterat säker och felfri fixering använder TE Connectivity MPC-klämmor.

Det unika med våra klämmor för TE Connectivity är att de är mycket starkare och stabilare än de klämmor som användes innan: garanterad för 10 Nm. Klämmorna som TE Connectivity använde tidigare krävde regelbundet byte, vilket var en utmaning eftersom klämmorna är under jord.

MPC® och TE Connectivity utvecklade dessutom en lösning för flera åtdragningsmoment i TE Connectivitys tillverkningsprocess. De kan dra åt klämmorna till exakt rätt åtdragningsmoment utan att vara beroende av styrkan hos den som drar åt klämman.

Choose your language