Do you want to view this website in your own language?
Stäng

Norham

Norham tillverkar lösningar för vattenförsörjning och sanitet. 2016 började MPC® samarbeta med Norham. Företaget utvecklar nya lösningar för vatten-, avlopps- och dräneringssystem. 

Norham använder MPC-produkten GSRT4245. Den här klämman används för kopplingar till större vattenledningar.

Choose your language