Jordbruk

Jordbruk

På de flesta typer av lantbruksmaskiner används olika fastspännings- och fixeringslösningar. Den stora andelen hydrauliska delar på dessa typer av maskiner innebär att detta är en viktig sektor för MPC.

Bevattniang

Bevattniang

Inom jordbruket är bevattning en viktig del, och det är till och med nödvändigt på många platser i världen. Tridon-produkter används på bevattningsspolar och vattenkanoner, samt för att säkerställa att grödorna växer även när naturen inte ger tillräckligt med regn.

Tridon-produkter

Tridon-produkter

På grund av de många olika tillämpningarna för fastspännings- och fixeringslösningar inom denna sektor används alla Tridon-basprodukter här på ett eller annat sätt. Vissa kunder kräver en mer anpassad lösning, vilket är en utmaning som vår tekniska avdelning inte tackar nej till. Se våra Tridon-basprodukter på produktsidan – och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Visa produkterna

Choose your language