Do you want to view this website in your own language?
Stäng

Vatten

Tillgång till rent vatten är inte så vanligt som vi kanske tror. För att garantera säker tillgång till rent vatten för miljontals familjer runt om i världen används enormt långa vattenledningar som behöver säker fastspänning för att förhindra läckage.

Bevattning

Bevattning

I stora delar av världen är bevattning nödvändigt på grund av de naturliga väderförhållandena. För att säkerställa en effektiv och måttlig tillförsel av vatten till fälten används MPC-klämmor för att koppla ihop slangar på bevattningsspolar. MPC-klämmor används också på de roterande vattenkanonerna som kan ses på fälten i varma, torra områden.

MPC-produkter

MPC-produkter

Flera slangklämmor i sortimentet av MPC-basprodukter används i denna bransch: det är inte bara U-connect-rörkopplingar, MPC® High Definition HD (15Nm)- och MPC® medium Definition MD (10Nm)-snäckskruvsklämmor, utan också mer generella klämmor från vårt bassortiment. Slangklämmorna används för att koppla samman vattenledningar eller fixera dem. Klämmorna är utformade för att förhindra att rören läcker. Vill du veta mer om MPC-produkterna som används i vattenförsörjningsnät? Tveka inte att kontakta oss – vi är alltid redo att berätta mer.

Choose your language