Do you want to view this website in your own language?
Zamknij

Jakie jest tarcie w zaciskach?

Siły związane z tarciem odpowiadają za część energii oddziałującej na zaciski, ale mają niekorzystny wpływ na skuteczność opasek zaciskowych. Im więcej energii jest wykorzystywane na przeciwdziałanie tarciu, tym mniej może zostać zużyte w procesie zaciskania. Tarcie może powstawać w obrębie zacisku lub na zewnętrznym płaszczu węża. W niektórych sytuacjach tarcie w obrębie zacisku może doprowadzić do zespolenia materiałów. Zbyt duże tarcie zacisku na zewnętrzny płaszcz węża może spowodować wyciek z powodu przebicia gumy.

Choose your language