Do you want to view this website in your own language?
Zamknij

Jak jest testowana opaska zaciskowa?

W MPC jakość naszych produktów traktujemy bardzo poważnie. Aby przetestować produkt przed wysłaniem go do Ciebie, wykonujemy trzy kroki.

  1. Test momentu dokręcania z użyciem elementu zastępczego.
  2. Test opaski na stole pomiarowym, aby sprawdzić różne elementy, takie jak wielkość, wymiary i kształt.
  3. Pomiary w ośmiu sektorach.

Te trzy kroki pozwalają stwierdzić, czy zaciski spełniają nasze wymogi w zakresie jakości. Inne testy przeprowadzane w naszym laboratorium to testy wytrzymałości na rozciąganie, twardości materiału, analizy stopów czy test korozyjny w rozpylonej solance.

Choose your language