Do you want to view this website in your own language?
Zamknij

Czym jest uszczelnianie?

Uszczelnianie definiuje się jako proces mocowania lub szczelnego zamykania. W przypadku zacisków istnieją dwa główne sposoby uszczelniania.

  1. Szczelność zależy od elastyczności
  2. W przypadku bardziej miękkich węży cała opaska zaciskowa powinna być możliwie najbardziej elastyczna. Większa elastyczność opaski przyspiesza mocowanie i zapewnia większy stopień szczelności. Elastyczność materiałów ma zagwarantować możliwie najlepsze dopasowanie do węża oraz ograniczenie tarcia i sił powodujących odkształcenie dokręcanej lub zaciskanej opaski.
  3. Szczelność zależy od wytrzymałości
  4. W przypadku większych węży o większej twardości, często wzmacnianych spiralą z metalu lub tworzywa sztucznego (umożliwiającą pracę z podciśnieniem), materiał znajdujący się między twardymi zwojami spirali jest zwykle bardziej miękki od nich. Opaska dociska bardziej miękki materiał do zgrubień łącznika.

Choose your language