Quality certifications

Vi bestreber oss på å tilby våre kunder den ypperste kvaliteten med våre produkter og tjenester. Åpenhet, konsekventhet, kundetilfredshet, bærekraft og forbedring, er tema som står sentralt for virksomheten vår. Derfor arbeider vi i henhold til ISO9001- og ISO14001-standardene.

ISO9001

For å garantere ønsket kvalitetsnivå, overholder vi verdiene i den internasjonalt anerkjente ISO9001-standarden. I alle deler av prosessen vår vil du legge merke til dette nivået av kvalitetsstyring og se at kundetilfredshet er en prioritet. Som en kunde av Tridon®, kan du være trygg på at vi jobber med bærekraftig utvikling, og at vi vil være responsive til dine fremtidige behov og forventninger. Vi har oppfylt kravene i denne sertifiseringen siden 1997.

Se sertifisering

ISO14001

ISO14001

I tillegg til ISO9001-sertifiseringen har vi siden 2015 også vært sertifisert i henhold til ISO14001-standarden. Vi overholder viktige krav til beskyttelse av miljøet og for å håndtere miljørisikoer som følger av vår forretningsvirksomhet. Krav til denne sertifiseringen betyr at vi som et selskap ser med kritisk blikk på konsekvensene av arbeidet vårt på miljøet, og vurderer hvordan vi kan bidra til å redusere denne effekten.

Se sertifisering

Choose your language