Do you want to view this website in your own language?
Lukk

MPC® Unites

Ikke bare leverer MPC® Industries sterke koblinger mellom forskjellige deler i forskjellige marked, vi skaper også forbindelser mellom mennesker. Med vår UNITES-visjon tar vi vare på hverandre og menneskene rundt oss. UNITE står for Unite (forene), Nurture (nære), Innovate (innovere), Transfer knowledge (overføre kunnskap) og Excel (være best mulig). Alle med sitt eget viktige bidrag å komme med, og med en betydning som vi setter pris på som et selskap og som enkeltpersoner. Til syvende og sist er vår misjon å forene alle og alt, overalt. Alle våre operasjoner har disse verdiene i sentrum hver dag. Det hjelper oss til å skape de beste produktene som etter hvert skaper unike opplevelser for sluttbrukerne av produktene våre kunder skaper. Fra motorsykler til vindmøller.

Unite

Unite - forene

Vi føler at det er viktig å forene oss; å lære å kjenne hverandre. Hvorfor skal et forretningsforhold være forskjellig fra et vennskapsforhold? Vi forener verden og dens eksisterende kulturer. I selskapet vårt er vi vertskap for 15 forskjellige nasjonaliteter, og antallet er enda høyere om vi teller med forretningsforbindelser. Etter hvert som virksomheten vokser, ønsker vi å forene enda flere mennesker gjennom våre operasjoner og produkter.

Nurture

Nurture - nære

Å nære handler om å støtte og oppmuntre andre, enten det er personen du arbeider med hver dag, eller en forretningsforbindelse du ikke snakker med så ofte. I vårt selskap støtter vi hverandre ved å samarbeide og oppmuntre hverandre til å vokse i det vi gjør. Men vi nærer også kunder og sluttbrukere av produktene deres, ved å levere enestående kvalitet og bærekraftige produkter og tjenester.

Innovate

Innovate - innovere

I tillegg mener vi at innovasjon er vekst. Innovasjon handler ikke bare om å finne opp nye produkter, men også om å være nyskapende i måten vi organiserer virksomheten og leverer tjenester på. Vi passer alltid på at det har en stor betydning for mennesker. Hvert produkt vi selger, påvirker livet til noen et eller annet sted i verden.

Transfer knowledge

Transfer knowledge - overføre kunnskap

Vi ønsker å overføre kunnskap; hjelpe andre til å bli bedre med det vi har lært, og ha et åpent sinn gjennom hele prosessen. Vi overfører kunnskap innad i virksomheten vår, men innbyr også andre til å lære av det vi har gjort før. Viktigst av alt så lærer vi av våre kontakter hver dag. Det inspirerer oss til å skape nye ting og bli enda flinkere til det vi gjør.

Excel

Excel - være best mulig

Og til sist, vi ønsker å være best mulig i alt vi gjør. Vi utvikler oss til å bli de beste på vårt kompetansefelt, og overrasker andre med det. Det er det vi sikter mot hver eneste dag. Våre co-builders oppfordres til å utfordre seg selv på daglig basis. Dette fører til produkter og tjenester av bedre kvalitet, og hjelper oss med å levere høy kvalitet til sluttbrukeren, uansett bransje.

Choose your language