Sådan håndterer MPC® COVID-19

I disse turbulente tider er det vigtigt at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at beskytte alle og sikre deres helbred.

MPC® har aktiviteter i forskellige lande, hvor der træffes forskellige foranstaltninger. Vi har samlet disse retningslinjer og regler og sørget for, at vi gør alt, der er nødvendigt, for at beskytte vores co-builders og partnere (kunder og leverandører) og sikre deres helbred i det omfang, det er muligt.

 

Hos MPC:

  • Alle vores kundeassistancekontorer er åbne (via telefon, e-mail og videoopkald).
  • Distributionscentrene er i drift i det omfang, myndighedernes retningslinjer tillader det, idet der tages højde for, at man skal holde afstand, samt andre coronarelaterede retningslinjer og regler.
  • Produktionsanlæggene er i drift i det omfang, myndighedernes retningslinjer tillader det, idet der tages højde for, at man skal holde afstand, samt andre coronarelaterede retningslinjer og regler.

 

MPC® er i fuld drift:

  • Uundværlige driftsaktiviteter defineres forskelligt i forskellige lande afhængigt af nedlukningsomfanget.
  • MPC's reservedele udgør ofte en del af forsyningskæden i uundværlige virksomheder.


Vi vil gøre alt, hvad der er fysisk muligt inden for retningslinjerne for de forskellige landes myndigheder, for at holde forretningen i gang med så få forstyrrelser som muligt.

Pas på dig selv!

Vælg dit sprog