ISO

Snažíme se poskytovat našim zákazníkům maximální kvalitu prostřednictvím našich produktů a služeb. Transparentnost, důslednost, spokojenost zákazníků, udržitelnost a zlepšování jsou ústřední témata naší obchodní činnosti. Proto pracujeme v souladu s normami ISO9001 a ISO14001.

ISO9001

ISO9001

Abychom zaručili naši požadovanou úroveň kvality, dodržujeme hodnoty mezinárodně uznávané normy ISO9001. V každé části našeho procesu si této úrovně řízení kvality povšimnete a uvidíte, že naší prioritou je spokojenost zákazníků. Jako zákazník společnosti MPC® Industries si můžete být jisti, že pracujeme na udržitelném rozvoji a reagujeme na vaše budoucí potřeby a očekávání. Požadavky této certifikace splňujeme již od roku 1997.

Zobrazit certifikaci

ISO14001

ISO14001

Kromě certifikace ISO9001 jsme od roku 2015 certifikováni také podle normy ISO14001. Dodržujeme důležité požadavky týkající se ochrany našeho životního prostředí a řízení rizik pro životní prostředí vyplývajících z našich obchodních činností. Požadavky na tuto certifikaci znamenají, že se jako společnost díváme kriticky na dopad, který má naše práce na životní prostředí, a na to, jak můžeme přispět ke snížení tohoto dopadu.

Zobrazit certifikaci

Choose your language